Privacy verklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Huub Keulers Media Services. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 mei 2018.

Huub Keulers Media Services is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Huub Keulers Media Services respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@huubkeulers.nl

Persoonsgegevens die Huub Keulers Media Services verwerkt
Huub Keulers Media Services verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

 • IP-adres;
 • Statistiekgegevens website;
 • Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement of in opdracht;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Voor- en/of achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website huubkeulers.nl en/of dienst Huub Keulers Media Services heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en radeb ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@huubkeulers.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerktHuub Keulers Media Services verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement of in opdracht (gerechtvaardigd belang);
 • Het analyseren van jouw surfgedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of aanbiedingen van fotoworkshops;
 • Jouw betaling af te kunnen handelen;
 • Goederen en/of diensten bij je af te leveren indien van toepassing.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Huub Keulers Media Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat wij onze activiteiten beëindigen, waarbij geldt:
 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Account op de website: totdat jij deze opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Huub Keulers Media Services verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Huub Keulers Media Services gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huub Keulers Media Services en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huubkeulers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar altijd binnen 1 week, op jouw verzoek .
Huub Keulers Media Services wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Portretrecht
Met grote regelmaat maken we foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover we de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. We adviseren opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Huub Keulers Media Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken enkel complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Onze website wordt gehost door het Nederlandse bedrijf TransIP, gevestigd in Leiden. Zij slaan alle gegevens op die u achterlaat op ons contact formulier. 

Ons mailverkeer loopt via onze provider Ziggo. Verder zijn onze website en de computers waarop we werken, zo goed als voor ons mogelijk is, beveiligd tegen hacken. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@huubkeulers.nl

Scroll naar boven